Obec Miklušovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Súťaž pre deti :

 23.02.2015

Vyhlásenie 1. ročníka súťaže v kreslení a maľovaní detí:

Spolok pre obnovu dediny vyhlasuje výtvarnú súťaž pre deti, ktoré žijú v krásnych dedinkách  na Slovensku s ústrednou témou:

„ Moja dedina, ako ju vidím ja...“

Cieľ súťaže:

Dať deťom priestor výtvarne stvárniť miesta kde vyrastajú,  ich tajné zákutia, kde sa chodia hrávať...Aby svojimi  kresbami  poukázali na to, prečo je život na dedine zaujímavý a čo sa im v mieste ich rodiska páči, či nepáči...

Súťažné kategórie:

deti materských škôl /3-6 rokov/
deti zo základných škôl /6-15 rokov/

deti z umeleckých škôl /6-15 rokov/

Termín súťaže:

1. február  2015 – 30. jún 2015  / termín, kedy môžu deti maľovať svoje predstavy o „svojej“ dedine/

Adresa zasielania výtvarných prác:

SPOD, Mgr. Mária Čuchtová, Miklušovce 27, 082 44 pošta Klenov

Poznámka: na zadnú stranu výkresu veľkosti A₄ nezabudnite uviesť:  názov dediny, meno dieťaťa, vek,  adresu,  meno zákonného zástupcu a telefonický kontakt. Obálku označte heslom SPOD – „Moja dedina, ako ju vidím ja....“

Hodnotenie a ocenenie prác:

Zo všetkých doručených prác vyberie odborná porota tri najlepšie práce v každej kategórii. Víťazi budú ocenení na slávnostnom zasadnutí SPOD pri príležitosti 15-eho výročia vzniku SPOD na  jeseň 2015. Termín a výsledky súťaže budú oceneným autorom včas oznámené.

Najnápaditejšie obrázky budú uverejnené na webovej stránke SPOD: www.spod.olim.sk

Ďalšie informácie:

na tel.č. 0911266762, mail: marika.cuchtova@gmail.com

http://www.spod.olim.sk/kontakt.php

1 2 3 4 5 6