SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Symboly obce

Obec Miklušovce používala na potvrdzovanie svojich písomností obecnú pečať z roku 1786. Je to najstaršia známa pečať obce zachovaná na písomnosti z 25. 3. 1787. V kruhopise je majuskulným písmom uvedené: POS (sessio): MIKLOSVAGAS: 1786. V pečatnom poli je vyobrazený doprava otočený jeleň s výrazným parožím, stojaci na zadných nohách. Predné má zdvihnuté ako pri výskoku.

Obec Miklušovce bola od roku 1751 vo vlastníctve šľachticov Šemšejovcov. Tí majú vo svojom rodovom erbe vyobrazeného jeleňa vo výskoku, držiaceho na predných nohách malý oválny štít. Ak porovnáme symbol rodového a obecného erbu, nachádzame pozoruhodnú podobnosť. Domnievame sa, že rytec pri zhotovovaní obecného pečatidla v roku 1786 prevzal z rodového erbu vtedajších majiteľov obce základný symbol jeleňa a znázornil ho v obecnom typáriu.

Pri koncipovaní súčasného obecného erbu sa rešpektovali vyobrazenia na zachovanej historickej predlohe.

Autorom návrhu erbu je Jozef Petrovič a výtvarne ho spracovala K. Honzová. Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prerokoval návrh erbu obce Miklušovce a odporučila ho na prijatie obecným zastupiteľstvom a na zaevidovanie do Heraldického registra Slovenskej republiky v podobe: v modrom štíte strieborný vzpínajúci sa jeleň so zlatou zbrojou.

Vlajka obce pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej (1/5), bielej (3/5) a modrej (1/5). Má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.

Symboly obce Miklušovce sú zaevidované v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou M/96.