SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Všeobecne záväzné nariadenia

 • 29.11.2023 | 0.33 Mb
  VZN o určení výšky finančných príspevkov v MŠ
 • 16.08.2023 | 0.04 Mb
  VZN o zásobovaní pitnou vodou
 • 16.08.2023 | 0.02 Mb
  VZN o určení výšky finančných príspevkov v MŠ
 • 16.08.2023 | 0.08 Mb
  VZN o miestny daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad
 • 21.03.2022 | 0.06 Mb
  VZN o organizovaní miestneho referenda
 • 10.03.2021 | 1.05 Mb
  VZN č. 1/2020 ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Miklušovce, Zmeny a doplnky č. 1
 • 19.02.2020 | 0.07 Mb
  VZN o opatrovateľskej službe
 • 25.07.2023 | 0.14 Mb
  VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Miklušovce