SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

PZ Potok

Činnosť Poľovníckeho združenia v obci Miklušovce siaha ešte pred rok 1974, keď prví členovia Ján Guman, Štefan Čuchta, Michal Čuchta a Pavol Čuchta st. boli členmi PZ Sedlice. V roku 1974 bolo založené PZ Diana so sídlom v Prešove s počtom členov 25 a s výmerou 3 200 ha.

V roku 1976 sa počet členov ustálil na 21. Funkcionármi boli: Ing. Ján Macík, predseda; František Stahovec, podpredseda; Pavol Harmaniak; František Hudáček;Ing. Ladislav Drotár; Pavol Bujnovský; Prom. prav. Michal Čuchta, osvetový referent

Počas ďalších rokov došlo k zmenám v počte členov, v zložení výboru, ako aj v zmene názvu na PZ Diana so sídlom v Hrabkove. Poľovné združenie vlastnilo poľovnícku chatu pod Čiernou horou v katastri obce Klenov a poľovnícku chatu Potok v katastri obce Miklušovce. Územie činnosti PZ zahrňoval kataster obcí Miklušovce, Klenov a Hrabkov.

K ukončeniu činnosti PZ Diana Hrabkov došlo v roku 1993, keď si časť členov z pôvodného združenia vytvorila nový revír, a to PZ Čierna hora so sídlom v Hrabkove. Táto udalosť podnietila aj členov PZ z obcí Miklušovce a Klenov k vytvoreniu nového PZ Potok so sídlom v Miklušovciach na ustanovujúcej schôdzi dňa 10. marca 1994.

Lesný úrad Prešov schválil dňa 25. júla 1994 poľovný revír Potok so sídlom v Miklušovciach na výmere 1 363,47 ha; z toho lesná pôda 508,39 ha a PPF 855,08 ha. Na základe schválenia nového PZ boli s jednotlivými vlastníkmi poľovných pozemkov uzatvorené nájomné zmluvy na obdobie 10 rokov.

Súčasné PZ vedie výbor v zložení: Ján Senčák, predseda PZ; Jozef Hudák, tajomník PZ; Ing. Ján Macík, poľovný hospodár; Ing. Miroslav Kello, finančný hospodár; Pavol Čuchta ml., kynológ, referent; Mgr. Július Remak, predseda RK

PZ Potok vlastní poľovnícku chatu Potok a chatu Pod skalou. Výbor PZ spolu s členmi v počte 16 počas celého roka zabezpečuje okrem výkonu práva poľovníctva, t. j. dodávku zveriny pre Zverex Šaľa – stredisko Margecany, aj celoročnú ochranárenskú činnosť spočívajúcu v prikrmovaní zveri počas zimných mesiacov, podávaní soli do kŕmelcov, čistení studničiek, pomoc urbariátu pri prerezávkach lesa a vyčistení lesa, úprava lesných chodníkov, ako aj pomoc PDP Sedlice pri poľnohospodárskych prácach. K tejto činnosti vedie všetkých členov PZ predovšetkým láska k všetkému živému v našej prekrásnej prírode.

Poľovnícka chata bola postavená v lesnom poraste Potok v rokoch 1964 až 1965.

 

Predseda združenia - Jozef Hudák

Činnosť PZ SEDLICE v obci Miklušovce siaha ešte pred r. 1974. V roku 1974 bolo založené PZ DIANA so sídlom v Prešove s počtom členov 25. Počas ďalších rokov došlo k zmenám v počte členov, v zložení výboru ako aj v zmene názvu na PZ DIANA so sídlom v Hrabkove. Poľovné združenie vlastnilo poľ. Chatu pod ČIERNOU HOROU v katastri obce Klenova poľ. chatu POTOK v katastri obce Miklušovce. Územie činnosti PZ zahrňoval kataster obcí Miklušovce, Klenov a Hrabkov.
K ukončeniu činnosti PZ DIANA HRABKOV došlo v roku 1993, kedy z pôvodného združenia si vytvorila časť členov nový revír a to PZ „ČIERNA HORA“ so sídlom v Hrabkove. Táto udalosť podnietila aj členov PZ v obcí Miklušovce a Klenov k vytvoreniu nového PZ „POTOK“ so sídlom v MIKLUŠOVCIACH na ustanovujúcej schôdzi dňa 10.03. 1994.
Lesný úrad Prešov schválil dňa 25. 07. 1994 poľovný revír „POTOK“ so sídlom v MIKLUŠOVCIACH. PZ „POTOK“ vlastní poľ. chatu POTOK a chatu POD SKALOU. Výbor PZ spolu s členmi v počte 16 počas celého roka zabezpečuje okrem výkonu práva poľovníctva t. j. dodávku zveriny pre „ZVEREX“ Šaľa stredisko Margecany aj celoročnú ochranárenskú činnosť spočívajúcu v prikrmovaní zveri počas zimných mesiacov, podávaní soli do kŕmelcov, čistení studničiek, pomoc URBARIÁTU pri prerezávkach lesa a vyčistení lesa, úprava lesných chodníkov ako aj pomoc PDP Sedlice pri poľnohospodárskych prácach. K tejto činnosti vedie všetkých členov PZ predovšetkým láska k všetkému živému v našej prekrásnej prírode. Poľovnícka chata bola postavená v lesnom poraste Potok v rokoch 1964 až 1965.