SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Program rozvoja obce (PHSR)

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce je základný programový dokument spracovaný s cieľom riešiť súčasné závažné ekonomické a sociálne problémy s efektívnym využitím všetkých zložiek miestneho ekonomického, prírodného a demografického potenciálu.

Poslaním Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (ďalej aj ako Plán rozvoja) je navrhnúť systematickú a funkčnú rozvojovú stratégiu zameranú na realizáciu sociálneho a ekonomického rozvoja obce s využitím vnútorných finančných zdrojov a prostriedkov Európskej únie.

Plán rozvoja obce pozostáva z týchto častí: sociálno-ekonomická analýza obce a identifikácia možností rozvoja formou súhrnnej analýzy, stratégia rozvoja jej priorít a opatrení potrebných na ich plnenie, finančné zabezpečenie, organizačné zabezpečenie realizácie Plánu rozvoja obce.