Obec Miklušovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Dedina roka

 06.05.2019

Miklušovce sú malebnou obcou na južnom okraji Šarišskej vrchoviny, v pohorí Čierna Hora, so zástavbou v údolí toku Sopotnica. Obec má podhorský charakter s prevahou poľnohospodárskej pôdy v severnej časti a lesov v južnej časti katastrálneho územia. Výraznou črtou Miklušoviec je zachovávanie pôvodnej zástavby, jej dotváranie nielen úpravou priedomí a výsadbou zelene, ale aj poriadkom a čistotou vo dvo- roch, ich vkusným skrášľovaním s použitím prírodných materiálov. O verejné priestranstvá sa stará obec v spolupráci s občanmi, pričom aktívne zapájajú aj deti a mládež. Výsledky ich skrášľovania sú zrejmé na detskom i futbalovom ihrisku, bylinkovej záhradke v materskej škole, miestnom cintoríne, verejných kvetinových záhonoch v obci, či na rozprávkovom chodníku škriatka Mikluša. Exteriérovú galériu obce tvoria dve drevené sochy a maľované balvany s náznakom hádanky o pôvodnom spôsobe obživy obyva- teľov, ktorí sa v minulosti zaoberali ťažbou kameňa a dreva. Súčasťou galérie je aj drevená lavička cez potok spolu s veselými lavičkami a odpadkovými košmi popri miestnej komunikácii. Smerovníky vyrobe- né zo samorastov zapadajú svojou jednoduchosťou do prostredia vidieckej krajiny. Nový vzhľad dostali aj betónové múriky namaľovaním postavičiek zo života obce, kvetinovej a maľovanej výzdoby sa dočkal aj zabudnutý betónový prefabrikát pri potoku. K novším detailom výzdoby patrí zobrazovanie pôvodných obyvateľov obce podľa dobových fotografií na priečeliach domov.

1 2 3 4 5 6