Obec Miklušovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Súťaž v kreslení a maľovaní

 13.04.2021

Vyhlásenie 7. ročníka súťaže v kreslení a maľovaní detí:

Obec Miklušovce a Spolok pre obnovu dediny  vyhlasujú výtvarnú súťaž pre deti, ktoré žijú v krásnych dedinkách  na Slovensku, s ústrednou témou:

„ Moja dedina, ako ju vidím ja...“ 2021

Cieľ súťaže: Dať deťom priestor výtvarne stvárniť miesta kde vyrastajú,  ich tajné zákutia, kde sa chodia hrávať...Aby svojimi  kresbami  poukázali, prečo je život na dedine zaujímavý, kam ich kroky vedú na prechádzkach so svojimi rodičmi, starými rodičmi a kamarátmi...

Súťažné kategórie:

1.      deti materských škôl /3-6 rokov/

2.      deti zo základných škôl a ZUŠ /6-9 rokov/

3.      deti zo základných škôl a ZUŠ /10-15 rokov/

4.      klienti sociálnych zariadení

Termín súťaže:

04. marec 2021 – 30. jún 2021 (termín, kedy môžu deti maľovať svoje predstavy o „svojej“ dedine)

Adresa zasielania výtvarných prác:

Výtvarná súťaž SPOD, Mgr. Mária Čuchtová, OcÚ Miklušovce 61, 082 44 Miklušovce

Poznámka: na zadnú stranu výkresu (veľkosť A4 alebo A3) nezabudnite uviesť:  dátum, názov dediny, meno dieťaťa, vek,  adresu,  meno zákonného zástupcu a telefonický kontakt - povinné údaje,  /technika – ľubovoľná /Obálku označte heslom:  SPOD – „Moja dedina, ako ju vidím ja....“

Hodnotenie a ocenenie prác:

Zo všetkých doručených prác vyberie odborná porota tri najkrajšie práce v každej kategórii, ktoré budú ocenené. Termín a výsledky súťaže budú oceneným autorom včas oznámené. Výkresy sa nevracajú späť / iba v prípade osobného vyžiadania pri oceňovaní za účelom použitia k skúškam na SUŠ/a  môžu byť použité na propagáciu SPOD.

Ďalšie informácie:    0911266762, https://www.miklusovce.sk/ mail: marika.cuchtova@gmail.com https://www.facebook.com/spolok.pod

Detská výtvarná súťaž SPOD je vyhlasovaná v roku 2021 pod záštitou predsedu PSK.


1 2 3 4 5 6