Obec Miklušovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Krajské srdce na dlani

 16.12.2020

ĽUDIA S VEĽKÝM SRDCOM 

Žijú medzi nami, nevyčnievajú z radu, a predsa sú výnimoční. Iní než väčšina. To, že svoju energiu a čas dávajú niekomu inému, neberú ako obetu. Tvrdia, že dobrovoľníctvo je obojsmerný dar. Majú zo svojej činnosti radosť a je jedno, či sa aktivizujú v oblasti životného prostredia, v kultúre, vzdelávaní, v sociálnej oblasti alebo v zdravotníckych službách. Všade robia radosť sebe aj iným a obohacujú komunitu, ktorej sú aktívnou súčasťou. Jednoducho sú motivátormi. Platí to pre jednotlivcov, skupiny, organizácie, či školy. Týchto výnimočných ľudí stojí za to spoznať a my vám ich radi predstavíme.

V roku 2020 po prvýkrát prebehlo oceňovanie Srdce na dlani vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska. Navyše, historicky po prvýkrát bude priamo prepojené aj s oceňovaním na národnej úrovni, na ktoré budú nominované tie najvýnimočnejšie príbehy z jednotlivých krajov. Z Prešovského kraja tam postúpia všetci, ktorým sa podarilo získať mimoriadne ocenenie.

Partnerom podujatí vo všetkých krajoch je Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií a CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum. Záštitu nad oceňovaním prevzal splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Mgr. Martin Giertl, ktorý do Prešova zavítal v roku 2019. Záštitu nad krajským oceňovaním Srdce na dlani 2020 prevzal PaedDr. Milan Majerský PhD., predseda Prešovského samosprávneho kraja, ktorý sa prítomným prihovoril cez video vizitku.


Aby mohol byť dobrovoľník, koordinátor, skupina dobrovoľníkov, škola, dobrovoľnícky program či projekt ocenený, je potrebné ho najskôr nominovať, spoznať a následne posunúť do užšieho výberu. Túto zodpovednosť na seba prevzala hodnotiaca komisia KSnD 2020 – Krajského Srdca na dlani 2020, ktorá pracovala v tomto zložení:

Bc. Juliana Hajduková zo Sabinova, predsedníčka PDC – o.z. aj HK KSnD 2020
Bc. Eva Kažimírová, zastupuje Úsmev ako dar pobočka Prešov
PhDr. Jana Pitková z Prešova, štatutárka o.z. Kolobeh života
Silvia Petija, koordinátorka PDC – o.z. Prešov
Mgr. Veronika Slaninková, redaktorka a moderátorka, RTVS, Rádio Regina Východ, Košice
Mgr. Dagmar Verešpejová, Prešov, zástupkyňa Rady mládeže Prešovského kraja
Mgr. Ivana Vojtašeková, PhD., koordinátorka v Nemocnici arm. gen. L. Svobodu, Svidník
Členovia hodnotiacej komisie v roku 2020 posudzovali 21 príbehov. Prirodzene, najviac nominácií prišlo v skupine jednotlivcov, ale aj ostatné kategórie mali vyvážené zastúpenie. Rok 2020 priniesol novinky aj v počte kategórií, ktorých bolo 7, pričom kategória dobrovoľník pomáhajúci v zahraničí nemala svoje zastúpenie v nomináciách. Novinkou bolo prijímanie nominácií cez google formulár, formou dotazníka, čo uľahčilo nominujúcim prácu. Prišli aj nominácie zaslané emailom, ktoré boli výstižnejšie a spracované s vyššou výpovednou hodnotou.
Tieto nominácie dali do pozornosti „obyčajných ľudí“ a posunuli ich do skupiny TOP dobrovoľníkov/dobrovoľníčok Prešovského kraja.


Viac informácií o jednotlivých projektoch, fotografie ako aj celý bulletin nájdete na stránke: https://www.dobrovolnictvopo.sk/krajske-srdce-na-dlani-2020
Prešovské dobrovoľnícke centrum viac informácií na stránkach: 

https://www.dobrovolnictvopo.sk/

https://www.facebook.com/dobrovolnictvoPO/


1 2 3 4 5 6