SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Mor včelieho plodu

 29.05.2023

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov, príslušná podľa zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti podľa § 8 ods. 3, písm. e) v súlade s § 17 ods. 3. zák. č. 39/2007 Z. z., nariaďuje fyzickým osobám (chovatelia včiel v ohnisku a v ochrannom pásme a asistenti úradného veterinárneho lekára poverení prehliadkami v ohnisku a ochrannom pásme) a právnickým osobám (Obec Miklušovce, Sedlice, Suchá Dolina) opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu.

Klinický nález moru včelieho plodu bol potvrdený laboratórnym vyšetrením vzorky včelieho plodu, odobratej dňa 16. mája 2023, v protokole o skúške č. 7960/2023 v referenčnom laboratóriu pre vzorky včiel vo Veterinárnom a potravinovom ústave v Dolnom Kubíne. Vo vyšetrenom materiáli sa potvrdila prítomnosť Paenibacillus larvae.

Mor včelieho plodu patrí medzi nebezpečné nákazy včelieho plodu, a to z dôvodu vlastností pôvodcu a špecifickosti prostredia, v ktorom vyvoláva ochorenie. Včelstvá napadnuté touto nákazou nie je možné liečiť, preto je nutné ich zmárniť a zlikvidovať spálením. Rovnako je nutné zmárniť a zlikvidovať i roje, ktoré sú na včelnici, pretože sú podozrivé z nákazy.


Zoznam aktualít: