SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zabezpečenie individuálnej supervízie pre opatrovateľov

 05.05.2023

Obec Miklušovce zverejňuje Žiadosť na predloženie cenovej ponuky k zákazke: Zabezpečenie individuálnej supervízie pre opatrovateľov/-ky.

Lehota na predloženie ponuky: 10. máj 2023.

Spôsob predloženia ponuky: elektronicky na adresu obec@miklusovce.sk.

Opis predmetu zákazky:

Realizácia individuálnej supervízie pre 9 opatrovateľov/opatrovateliek terénnej opatrovateľskej služby v celkovom rozsahu za celú zákazku 30 hodín.

Zameranie supervízie: zlepšovanie kvality práce s klientom, prevencia vyhorenia, pomoc pri hľadaní spôsobov vyrovnávania sa s emocionálne náročnými situáciami, zabránenie stereotypným postupom, pomoc pri hľadaní nových inovatívnych riešení vzniknutých situácií, a iné témy podľa aktuálnych potrieb.

Cieľom supervízií je zvýšenie úrovne a kvality poskytovanej služby.

Predbežný harmonogram realizácie supervízií:

Máj 2023 – 18 hod. – individuálna supervízia (9 x 2 hodiny)

Jún 2023 – 7 hod. – individuálna supervízia (2 x 2 hodiny, 3 x 1 hodina)

Júl 2023 – 3 hod. – individuálna supervízia (1 x 2 hodiny, 1 x 1 hodina)

August 2023 – 2 hod. – individuálna supervízia (1 x 2 hodiny)


V prílohe pripájame formulár žiadosti spolu s povinnou prílohou, ako aj ďalšie súvisiace informácie.


Zoznam aktualít: